Werkgevers

De vraagstukken omtrent personele inzet zijn vaak complex.

Niet alleen staat u regelmatig voor tijdrovende werving- en selectieprocedures, maar ook krijgt u te maken met de uitstroom van personeel.
Cre-Uit biedt diensten aan op beide gebieden; naast Werving & Selectie en Detachering ook Outplacement. 

Vele sectoren hebben te maken met ingrijpende veranderingen.
Zo wordt er steeds meer projectmatig gewerkt en zijn middelen minder vanzelfsprekend geworden. Deze veranderende marktomstandigheden hebben dus ook gevolgen voor het aantrekken van uw professionals. 

Er is een toenemende vraag naar flexibele en creatieve inzet. Maar er worden dus ook steeds meer specifieke eisen aan professionals gesteld.

Cre-Uit is gespecialiseerd in diverse sectoren binnen de Industrie en bouw. Van uitvoerend niveau tot en met managementfuncties. Wij hebben ruime ervaring in deze sectoren, zowel operatoneel als leidinggevend. Cre-Uit heeft een heldere visie op de kwaliteit van professionals.